Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
 
STRONA GŁÓWNA
O FUNDACJI
CELE FUNDACJI
GŁÓWNE PROGRAMY
KONTAKT Z FUNDACJĄ
WSPARCIE FUNDACJI
SPONSORZY
NASZE ZDJĘCIA I AKCJA CHARYTATYWNA
GALERIA WYDARZEŃ
O NAS W MEDIACH
SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE
1% PODATKU
 
 
   
 

 
 

 

 • Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym
   
 • Udzielanie pomocy przy rehabilitacji dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym
   
 • Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacji dzieci oraz rodzicom dzieci niepełnosprawnych
   
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz powstających ośrodków rehabilitacyjnych
   
 • Świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej rodzicom i rodzeństwu dzieci niepełnosprawnych
   
 • Wszechstronna pomoc w procesie edukacji, integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 •